> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 

Mer om metoden

Vår enkla, strukturerade och framgångsrika fem-stegs-metod

Vi på Cupol bidrar med en enkel, tydlig och strukturerad metod för att tydliggöra och validera ert arbete och era verksamhets-eller kris planer. Ni förändrar inget grundläggande utan fortsätter att arbeta efter ert nuvarande arbetssätt.

Hela ert arbete kartläggs i en grafisk handlingsplan som ger en visuell helhetsbild vad som skall göras, vem som har ansvaret, hur det ska göras och varför. Genom att mäta de aktiviteter som ni tänkt genomföra med de mål ni vill uppnå så utvärderar vi arbetet för att säkerställa att resurser används på bästa sätt och att rätt saker görs och inget missas.

En enkel styrmodell i fem steg;

  1. Slutläget – målsättningen
  2. Tyngdpunkt – grundläggande gemensamma värderingar för att uppnå målet på önskat sätt
  3. De funktioner/förmåger/enheter/divisioner/personer som deltar
  4. Kritiska aktiviteter alternativt kritiska framgångsfaktorer
  5. Tid- eller fasindelning

Utöver detta läggs sedan in;

  1. Definition av önskade effekter/delmål
  2. Specifika aktiviteter/åtgärder
När detta är kartlagt arbetar vårt verktyg automatiskt igenom delmomenten och ger en tydlig visuell överblick hur väl genomarbetat materialet är.


Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33